"Waar staat die automaat meneer?" vraagt een dame. "Wel mevrouw volgens de pijlen moet u het park in naar de Mark." 

Dame: "Staat daar een automaat?" "Nee mevrouw! Helaas. U wordt de verkeerde kant uitgestuurd! De dichtstbijzijnde staat heel ergens anders."

De gemeente is op de hoogte!

 

Update 21 oktober 2023

Parkeercontrole door scanauto

In Breda rijden scanauto’s, die controleren of er betaald is voor het parkeren. U herkent de scanauto aan de camera’s op het dak en de tekst ‘Scanauto’ en ‘Handhaving Gemeente Breda’ op de zijkant. De foto’s van de scanauto worden door een controleur beoordeeld.

 

Hoe werkt het?

 • De scanauto maakt een foto van het kenteken. Op basis van de foto wordt gecontroleerd of er een parkeervergunning is of dat er is betaald. 
 • Komt de scanauto langs terwijl u nog moet betalen? U heeft nog 10 minuten de tijd om te betalen nadat de scanauto een foto heeft gemaakt.
 • Is er geen geldige parkeervergunning, of er is niet betaald voor het parkeren, dan krijgt de kentekenhouder een parkeerboete.

 

UPDATE 19 september 2023

P-borden aanduiding P-automaat geplaatst. Witte stenen voor aanduiding 5 meter uit de hoek parkeren liggen klaar en paaltjes op hoeken worden ook geplaatst.

 

UPDATE 8 september 2023

We hebben een Breda bericht ontvangen. Daarin staat beschreven hoe je een P-vergunning kunt aanvragen voor het gebied Boeimeer Parkeergebied 1317 . Er was vandaag een storing maar die is snel opgelost.

Degenen, die zonder of met auto een Bezoekersregeling willen aanvragen, moeten OOK EERST het pad volgen naar het P-loket via:  www.breda.nl/parkeervergunning-bewoners Daarin wordt de mogelijkheid geboden te kiezen voor een Bezoekersregeling. Na aanmelding krijgt u een login voor 2Park. In de 2Park-applicatie (op telefoon of PC) kunt u dan de bezoekers aanmelden.

 

UPDATE 22 augustus 2023

Beste leden klankbordgroep parkeren, 

 

Jullie hadden de aangepaste tekening nog van ons te goed. Deze vinden jullie als bijlage.

In de tekening zijn enkele aanpassingen doorgevoerd, ook naar aanleiding van het gesprek wat enkele van jullie hadden met de wethouder in juli. 

 

Zo is het eerste uur 0,10 euro verwerkt op het parkeerterrein aan de Cimburgalaan, ter hoogte TV Markant. 

Ook vergunninghouders kunnen hier straks gewoon parkeren, net als op het Graaf Hendrik III Plein. 

Het bleek juridisch niet mogelijk om een tarief in te voeren van 0,00 euro. Daarom is het tarief aangepast naar 10 euro cent voor het eerste uur.

 

Mochten er nog kleine wijzigingen op straat komen, wordt dit niet altijd in de tekening verwerkt. Zo is met de fysiopraktijk Graaf Hendrik III Laan aanvullend nog contact over een algemene gehandicapten parkeerplaats. 

 

29 augustus ligt het Aanwijsbesluit bij het college ter besluitvorming. Hierin staan de straten en tijden waarbinnen het betaald parkeren definitief van kracht gaat zijn. Als het college instemt met het besluit, wordt het moment van invoering maandag 2 oktober en ontvangt de wijk begin september hierover een bericht, met onder meer hoe een parkeervergunning en bezoekersregeling kan worden aangevraagd.

 

Voorlopig is dit even onze laatste berichtgeving in deze opzet als klankbordgroep. Een jaar na invoering vindt een evaluatiemoment plaats, waarbij we jullie graag weer uitnodigen. Tegen die tijd zullen we in ieder geval weer van ons laten horen. Mochten er tussentijds vragen, opmerkingen of zaken opvallen, laat dit dan vooral ook weten. 

 

Bedankt voor jullie betrokkenheid de afgelopen maanden.    

 

UPDATE 18 augustus 2023

Na hun vakanties heeft de gemeente aangegeven dat op korte termijn de nieuwe kaart met p-plaatsen bekend wordt.

De groene parkeerplaatsen in de tekening zullen niet per stuk zichtbaar worden op straat, dus dit zal ook niet voor uitritten mogelijk zijn. 

Er is al wel aangegeven dat in ieder geval 1 P-automaat dichter bij de fysio-praktijk Van Poppel geplaatst wordt. Hier komen immers ook mensen op leeftijd die zelf geen APP hebben of kunnen bedienen en vaak slecht ter been zijn.

Bovendien is besproken dat toekomstige LANDELIJKE ontwikkelingen over parkeren bij para-/medische locaties pas over enige tijd (wanneer???) wel kan worden gehonoreerd. Daarbij gaat het om bijv. eerste uur gratis of (aantal) ontheffingen of invalide(n) p-plaats(en) of......

 

De lijn die de gemeente aanhoudt, is zoals laatst met de wethouder besproken; een eerste uur gratis op het terrein thv TV Markant. 

 

UPDATE 26 juni 2023 (in de wijkkrant geplaatst)

De klankbordgroep is drie maal bijeen geweest. Tijdens deze avonden bleek dat er “weinig” ruimte is om het vergunningenstelsel tegen te houden of maatwerk te krijgen.

 

Onlangs heeft een delegatie van de Klankbordgroep samen met de Projectleider parkeren en een verkeerskundige een schouw gehouden in Boeimeer-Oost tussen de Julianalaan en de Gr.Engelbertlaan.

Vooral ondernemers (fysio’s, huisartsen, sportverenigingen, scholen e.d.) krijgen extra last van het nieuwe stelsel en werkt bij hen kostenverhogend. Zij zullen dure vergunningen moeten kopen om hun medewerkers te laten parkeren. Voor veel van hun bezoekers/klanten kan dat betaald parkeren (Euro 1,50/uur) oplopen tot Euro 72 per maand. Dat is anders dan een bezoeker van een bewoner, die maar Euro 0,25 per uur hoeft te betalen.

Dit heeft tot gevolg, dat velen elders hun heil gaan zoeken waar geen kosten voor parkeren worden gerekend. Daar ontstaat meteen een nieuw probleem voor de ondernemer dat de gemeente NIET zal oplossen?!

 

Let op dat de gemeente de kosten jaarlijks kan bijstellen. Verhogen zal ongetwijfeld gebeuren omdat het handhaven steeds duurder wordt (lonen, kosten van administratie, voertuigen, bezwaren behandelen enz.)

 

De bevindingen van de schouw waren divers:

 • Parkeren op 5 meter van de hoek (zoals de wet dat voorschrijft) wordt niet altijd gedaan. Er ontstaat een gevaarlijke situatie.
 • Parkeren voor een inrit (van een garage) is strafbaar. Maar wie bepaalt of het geparkeerde voertuig van de eigenaar van de inrit/garage is. Handhaving kan/zal hierop bekeuren.
 • Parkeren op het gras is niet toegestaan. Dat is wettelijk geregeld.

Kortom een heleboel vragen/opmerkingen die uiteindelijk niets met het invoeren van P-vergunningen/betaald parkeren te maken hebben. Hier moet de bestuurder van een voertuig even zijn verkeerskennis ophalen.

 

Handhaving

Handhaving zal echt gaan handhaven. Daarmee wordt het voor heel de wijk uitkijken voor wat decennia lang geen probleem was maar waarvoor nu ineens een bekeuring volgt.

 

Van Belang

Maar wel van belang

 • Welke garages zijn echte garages zoals in het kadaster staat opgenomen
 • Zijn garages bouwsels die bij de woning zijn getrokken.
 • Welk gemeentelijk deel is oneigenlijk in gebruik genomen door bewoners.

Wat zal de gemeente hiermee doen?

Een POET-ambtenaar zal hiernaar kijken en besluiten nemen en gerelateerde bewoners/eigenaren benaderen.

 

Nieuwe P-plekken

De Klankbordgroep heeft zich in tweeën gesplitst tijdens de laatste bijeenkomst en zich gebogen over de concept tekeningen waarop o.a. aangegeven de aangewezen parkeervakken/-plekken, nieuwe verhinderingen/paaltjes op onveilige/onoverzichtelijke hoeken van de straat en plaatsing van P-automaten. Beide groepen kwamen nagenoeg tot dezelfde opmerkingen zoals: Waarom hier wel een P-plaats getekend is en elders in dezelfde situatie niet? Waarom zijn nieuw aangelegde p-plaatsen niet in de tekening opgenomen.

Hieruit blijkt een bepaalde onzorgvuldigheid van de gemeente. Zij doen inmiddels hun best om dit recht te trekken.

 

Uit bovenstaande blijkt meteen dat de verkeerstelling waarop het vergunningenstelsel wordt ingevoerd niet correct is uitgevoerd. Zij hebben gebruik gemaakt van een verouderde tekening! Er bestaat in de meeste straten helemaal geen overlast!

Ja, natuurlijk is er een klein deel waar wel grote problemen zijn.

 

Dilemma

Dan ontstaat meteen het dilemma: Als alleen in de probleemstraten betaald parkeren wordt ingevoerd, zal het probleem zich verplaatsen naar de volgende straten. Ofwel het probleem is niet opgelost!

Waar komt het probleem dan vandaan? Parkeergarages of straat-parkeren in het centrum is in veel gevallen te duur. Goedkope parkeergarages van de gemeente staan snel vol. De gemeente wil het centrum zo autoluw mogelijk maken. Dus verkast de automobilist zich naar een ander goedkoop of kosteloos gebied.

 

Oplossingen

Wat zou de oplossing zijn? Zegt u het maar.

In de klankbordgroep zijn goede ideeën geopperd, die niet haalbaar zijn volgens de gemeente of werkelijk niet verwezenlijkt kunnen worden of niet verwezenlijkt willen worden. Denk hierbij aan bijv.

 • een transferium of grote p-garage in nieuw te bouwen stadsdelen (’t Zoet bijv. op loopafstand van het centrum)
 • pendelbussen vanaf het NAC-terrein of Breepark
 • blauwe zones (deze worden helaas allemaal ontmanteld en daar wordt nauwelijks gehandhaafd)
 • gebieden aangeduid met “Alleen vergunninghouders” (want die zijn er toch al binnen Breda!!)

 

Helaas! Kennelijk is de gemeente niet van zins hierin mee te gaan. Het besluit is genomen. Maar bent u het niet eens met het Aanwijzingsbesluit dan kunt u daartegen een bezwaar aantekenen.

 

UPDATE 9 mei 2023

Wat data:

- 11 mei conceptadvies waar we vanuit klankbordgroep nog reacties op kunnen geven voor 31 mei

- In juni gaat de aanvraag naar wethouder en vervolgens het college

- Voor 1 september wordt iedereen schriftelijk geïnformeerd door de gemeente over aanvraag vergunningen

- Eerder worden de bewoners met zgn POET (Parkeren Op Eigen Terrein) geïnformeerd.

- Er komt een P meter ter hoogte van Friet & Zo (en op paar andere plekken in de wijk, wordt aangegeven)

- Zoals het er nu naar uit ziet wordt het per 1 oktober ingevoerd, waarschijnlijk tegelijk met Sonsbeeckpark.

 

In de hele wijk zal - volgens de gemeente - door de regulering de parkeerdruk afnemen. Op gebiedsniveau (zoals dat wordt genoemd) zijn genoeg P plekken. In sommige straten zal het wat meer gaan knellen. Dat zal ook voor de Cimburgalaan gelden. Officieel mag je niet in het gras parkeren en moet de auto 5 meter van de bocht staan. Dat wordt nu meestal gedoogd. Ik stuur een foto door van de kaart van ons gebied met in het groen de officiële P plekken. De scan auto scant alleen of er betaald is of niet. Niet uitgesloten dat deze in de toekomst ook met een GPS systeem kan zien of de auto mag staan waar deze staat. Er komt een markering op de straat om aan te geven waar je mag parkeren (geen vakken).

 

Verder heb ik nog navraag gedaan over P+R plekken aan randen van de stad. Breda kiest voor een open beleid voor bezoekers wat betekent dat parkeren in de stad in de gemeentelijke parkeergarages of -plekken voor bezoekers slechts €10 per dag is. In steden waar parkeren heel duur is in de stad gaat dit gepaard met P+R met OV aan de randen van de stad.

 

UPDATE 2 april 2023

Er heeft op het stadshuis een vergadering met onderwerp "Raadsbrief parkeren Boeimeer" plaatsgevonden waarvan onderstaande video beschikbaar is:

Gemeente Breda (connectedviews.com)

 

UPDATE 23 maart 2023

Beste medebewoner van Boeimeer-Oost,

Op 20 januari 2023 ontvingen wij allemaal van de gemeente een Breda Bericht met mededelingen over Parkeer-Vergunningen en Betaald Parkeren.

De intentie van de gemeente is om dit gefaseerd in te voeren. 

Na de informatieavond op maandag 20 maart op het Stadskantoor zijn donderdag 23 maart degenen, die zich hebben aangemeld voor de Klanbordgroep, ingelicht dat zij mogen deelnemen. Het aantal is aangevuld van 16 naar 20. Er waren 38 aanmeldingen. Zij komen samen op

 • Dinsdag 4 en 18 april en 9 mei (en indien nodig nog een keer).

 

Door het stellen van meer specifieke vragen, wordt er meer duidelijk. We streven ernaar om mondelinge uitspraken op papier bevestigd te krijgen. Alleen dan ontstaat er zekerheid over de gevraagde items. Op deze site ziet u naast koppelingen naar de Breda.nl site ook artikelen van de landelijke overheid (bijv. RVV 1990, WVW 1994), die uiteraard ook voor Breda gelden.

Wat tot nu toe bekend is

 

Naar aanleiding van klachten over de hoogte van de parkeerdruk in de omgeving van de Michiel de Ruiterweg en Witte de Withweg, heeft de gemeente besloten tot het "reguleren" van de parkeerdruk in de wijk Boeimeer-Oost (Fase 1 en 2). Met andere woorden: het invoeren van betaald parkeren in de wijk.

Tijdens de bovengenoemde buurtvergadering in de Mokkenboom werd duidelijk dat dit parkeerprobleem niet voor de hele week geldt en dat in andere delen geen tot weinig parkeerdruk door buitenstaanders wordt ervaren.  De samenvatting van deze bijeenkomst vindt u in het document hieronder:

Samenvatting Buurtvergadering Mokkenboom 24012023
PDF – 19,2 KB 100 downloads

Er zijn vanuit de denktank en door andere buurtbewoners verzoeken tot informatie (WOO/WOB) over de totstandkoming van het besluit tot betaald parkeren en de uitvoering daarvan gedaan. In de antwoorden door vertegenwoordigers van de gemeente wordt aangegeven dat, hoewel het besluit tot de invoering van betaald parkeren definitief lijkt, het nog niet vastligt in welke straten van Boeimeer-Oost ook daadwerkelijk wordt ingevoerd.

Op 13 februari hadden vertegenwoordigers van de denktank een gesprek met VVD raadslid Meeuwissen (verantwoordelijk voor o.a. parkeren). Een verslag hiervan kunt op de pagina gemeente informatie vinden.

In maart zal er door de gemeente een informatiebijeenkomst voor de bewoners worden georganiseerd. Hierover krijgen we binnenkort een Breda Bericht in de bus.

De eerder genoemde klankbordgroep zal op het aanwijzen van de zone voor betaald parkeren invloed kunnen uitoefenen door advies te geven over mogelijke oplossingen. Het doel van deze denktank is dan ook het onderzoeken en aandragen van oplossingen die door de klankbordgroep gebruikt kunnen worden. Uw suggesties zijn daarom belangrijk! U kunt het formulier onder aan de pagina gebruiken om uw ideeën door te geven.

Voor de voorgestelde oplossing (Blauwe Zone) leek tijdens de vergadering in de Mokkenboom veel draagvlak onder zowel de bewoners van de straten met parkeerproblemen als ook van de bewoners van de straten met minder parkeerdruk. 

Er hebben zich inmiddels al meer mensen voor de klankbordgroep opgegeven dan er plaats is, maar men kan zich nog steeds aanmelden tot en met 10 maart via de website van de gemeente. Daarna zal uit de opgegeven mensen een selectie worden gemaakt door de gemeente. Het komend voorjaar zal de gemeente in contact staan met de klankbordgroep en naar verwachting rond de zomer met een definitief besluit komen.

Voor besluiten van de gemeente kunt u kijken in het menu gemeente informatie.

Mogelijke

oplossingen - handvatten

We zouden graag oplossingen ontvangen of handvatten om de gemeente van goede argumenten te voorzien en waarmee de Klankbordgroep kan sturen. (Zie onderin)

Voorts zijn er door u  en aan de gemeente vragen gesteld. Deze vragen en de bekende antwoorden uit documentatie en van de gemeente zelf kunt u terugvinden onder de kop VRAGEN.

Daarmee krijgt u al een goed beeld over wat u kunt inbrengen tijdens de Informatieavond.

 

De Klankbordgroep geeft een gezamenlijk advies richting het college van burgemeester en wethouders. Met deze informatie besluit het college uiteindelijk over de precieze invulling.

 

Aangezien Boeimeer-Oost bestaat uit straten waar de parkeerdruk te hoog is maar ook straten waar nu geen enkel probleem wordt ervaren, zou in het ideale geval een tweeledige oplossing welkom zijn.

De vraag is welke ruimte er is voor beide delen.

 

BEZWAREN en BEROEP

Wilt u een bezwaar indienen of in beroep gaan? Dan moet u rekening houden met onderstaande.

 

De gemeente meldt in "Voorstel aanwijzing regulering Boeimeer" pag.6

Zaaknummer: 1964900
Documentnummer: 1964906

Juridisch
Consequenties
Dit besluit betreft een aanwijzing reguleringsgebied. Dit is een besluit waar geen bezwaar of beroep
voor open staat. Na de goedkeuring van het college en eventuele bespreking in de raad zal het
voorstel voor gereguleerd parkeren verder worden uitgewerkt met een klankbordgroep. Dit leidt tot
een aanwijzingsbesluit gereguleerd parkeren. Hierbij geldt het volgende:
- Er bestaat geen mogelijkheid om in bezwaar te gaan tegen het aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen, omdat het aanwijzingsbesluit een ingevolge de belastingwet genomen
besluit betreft.
- Tegen het aanwijzingsbesluit parkeren staat alleen de gebiedsaanwijzing open voor bezwaar en beroep voor belanghebbenden.
Conform de ”beleidsregels invoering gereguleerd parkeren 2022” wordt de raad per brief op de hoogte
gesteld van het besluit tot aanwijzing van een nieuw reguleringsgebied.

 

 

Uw vragen en suggesties voor oplossingen

Via onderstaand formulier kunt u ideeën aangeven om het parkeren in de wijk zo positief mogelijk in te richten.

Het lijkt er op dat het besluit van de gemeente reeds vaststaat, maar hopelijk is er een mogelijkheid om hierin stevig bij te sturen, al zijn daarvoor geen garanties.

Waarschijnlijk heeft het aandragen van goed uitvoerbare oplossingen de grootste kans van slagen om de gemeente te overtuigen. Graag nodigen wij u uit om hieronder die met ons te delen, zodat wij deze kunnen meenemen naar de bovengenoemde klankbordgroep en de gemeente. Zou u in het bericht s.v.p. ook uw straat kunnen vermelden? 

Maak jouw eigen website met JouwWeb